T E R A V A N D E N H E U V E L
 
 
 
 

Tera van den Heuvel - CV

tera dirigeert

Tera volgde de opleiding Schoolmuziek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag met als bijvakken: zang, gregoriaans (Frans Moonen), koordirectie, piano en altviool (Henk Guittart). Na afsluiting daarvan heeft ze diverse cursussen en masterclasses gevolgd op het terrein van koor- en orkestdirectie, met docenten als Oane Wierdsma en Richard Ram. De meest recente cursussen waren stemvorming en koorleiding voor kinderen (Marijke van Klaveren), de cursus dirigent lichte muziek vocaal (Tijs Krammer en Marieke Snijders) en de cursus koorregie (Meta Stevens en Marijke de Wit).

Tera heeft vele jaren lesgegeven op basis- en vwo-scholen in de Randstad en in het noorden. Ze heeft veel leservaring, zowel in het onderwijs als in de privépraktijk. Bij de les beperkt zij zich niet tot het overdragen van kennis, maar zet ze leerlingen ook aan hun vaardigheden op een creatieve manier te ontwikkelen. Onder andere musicals vormen daarvoor een goed middel. Ze heeft er tientallen geregisseerd waarvan een aantal ook door haarzelf geschreven is.

Ze heeft ruim zeven jaar kamermuziek geprogrammeerd bij een klein podium. Ook de organisatie van twee grote muziekdagen in het Drents Museum en de productie van enkele kleine opera's staan op haar naam.

Op dit moment heeft zij een uitgebreide privépraktijk voor muzische vorming en daarnaast leidt ze een aantal koren. In ontwikkeling is een muziekweer voor jonge mensen met autisme.
In haar vrije tijd speelt ze graag en met overgave in een strijkkwartet en andere ensembles.

De meest recente productie was de opera Mozart en Salieri van Rimsky Korssakow met François Soons en Wim van den Driessche (zang) en Sybrand van der Werf (regie). Jo Willems vertaalde het libretto. Dat alles voor Symfonieorkest De Harmonie.